IL-Bergkameratene

IL-Bergkameratene

bergkameratene@gmail.com

IL Bergkameratene (IL-BK) er et allianselag av flere uavhengige idrettslag. Epost til hovedlaget: bergkameratene@gmail.com

Linkene under går til hver av lagene sine egne nettsider.

BK-Basket

BK-Judo

BK-Ski

BK-Svømming

BK-Triathlon

BK-Volleyball

BK-Trim

Årsmøte 2014

ÅrsmøterOpprettet av Leder Bergkameratene 09 mars, 2014 09:11:38

Innkalling Årsmøte IL Bergkameratene 2014


Sted: Vandrehjemmet
Dato: Tirsdag 8. april
Klokkeslett: 18.00

Dagsorden:

Åpning v/ leder
Valg av dirigent og referent samt 2 personer til å underskrive protokollen
Utdeling av hedersbevisninger
Årsmelding og regnskap
Innkommene forslag
Kontingent
Organisasjon
Budsjett 2014
Valg


Frist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på årsmøtet er: 25.mars

Forslag sendes til: bergkameratene@gmail.com

Etter ordinært årsmøte: Bevertning