IL-Bergkameratene

IL-Bergkameratene

bergkameratene@gmail.com

IL Bergkameratene (IL-BK) er et allianselag av flere uavhengige idrettslag. Epost til hovedlaget: bergkameratene@gmail.com

Linkene under går til hver av lagene sine egne nettsider.

BK-Basket

BK-Judo

BK-Ski

BK-Svømming

BK-Triathlon

BK-Volleyball

BK-Trim

IL-BK

IL-BKOpprettet av Leder Bergkameratene 10 feb., 2013 15:54:42

Organisasjonsinformasjon

Epost: bergkameratene@gmail.com

Konto nummer: 2291 13 02547

Organisasjons nummer: 971309245

Stiftet: 29. mai 1929.


Innkalling Årsmøte IL Bergkameratene 2015


Sted: Jeppes Pizza
Dato: Tirsdag 8. april
Klokkeslett: 18.00

Dagsorden:

Åpning v/ leder
Valg av dirigent og referent samt 2 personer til å underskrive protokollen
Utdeling av hedersbevisninger
Årsmelding og regnskap
Innkommene forslag
Kontingent
Organisasjon
Budsjett 2014
Valg


Frist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på årsmøtet er: 25.mars

Forslag sendes til: bergkameratene@gmail.com

Etter ordinært årsmøte: Bevertning